Sommeren 2014 vil Ikkjevelfestivalen strekke seg over 3 dager. Vi ønsker å åpne for flere deltakere og tilby et bredere artistprogram som treffer en større målgruppe. Med en større publikumskapasitet kan enda flere få muligheten til å oppleve den unike atmosfæren, den fantastiske musikken og det yrende folkelivet. For at vi skal fortsette å utvikle festivalen og dens identitet er vi avhengige av at folk ser verdien av vårt arbeid. Uten et godt samarbeid og sponsorhjelp er det vanskelig å drive kulturvirksomhet. Ikkjevel! er tuftet på goodwill og dugnadsånd, det er det som er det vesentlige i vår identitet.

Vi er godt i gang med sponsorarbeidet, og om du har troen på oss og det vi brenner for, bli med på laget da vel.

Ta kontakt med Kaja (kaja(at)ikkjevel.no) eller Aleksander (aleksander(at)ikkjevel.no) for mer informasjon.

Disseer med på å skape årets Ikkjevelfestival