Samarbeid med Agder Renovasjon

Ikkjevelfestivalen introduserer i 2014 et nært samarbeid med Agder Renovasjon. Dette gir oss muligheten til å bli enda bedre på avfallshåndtering og derav ha et sterkere fokus på miljø. I tillegg er gjenbruk en viktig del av vår festival, som gjenspeiler seg på festivalområdet og møblementet vi benytter oss av.

På festivalområdet vil det være ulike søppelstasjoner, med tilhørende skilting, og vi setter stor pris på om dere hjelper oss til å minske miljøavtrykket vårt. Dette vil skape et hyggelig miljø for oss og dere.