På Ikkjevel! bruker vi betalingsplattformen Tikkio. Den fungerer på alle former for kjøp på festivalområdet. Informasjonsfilm og brukerveiledning for Tikkio-systemet kommer. I mellomtiden kan du lese mer på www.tikkio.com